L Ramakrishnan (rAga kIravANi)

#009

The last leaf of the fig tree has fallen in the fluorescent forest.

L’última fulla de la figuera ha caigut al bosc fluorescent.

La última hoja de la higuera ha caído en el bosque fluorescente.

L Ramakrishnan (rAga kIravANi)
https://archive.org/details/LR_kIravANI

#sitar #raga

Advertisements
Categories: Uncategorized

[M026] Pirata (En el aire estoy)

#008

The oldest bones are in the underground roads.

Els ossos més antics estan en els camins subterranis.

Los huesos más antiguos están en los caminos subterráneos.

[M026] Pirata (En el aire estoy)

http://www.modismo.cl/enelaireestoy_pirata.html

#electronica #techno

Categories: Uncategorized

[SLC31] Chuzausen (Attempt to Communication)

#007

You can see flashes of static electricity when the almond trees bloom.

Es poden veure espurnes d’electricitat estàtica quan els ametllers floreixen.

Se pueden ver destellos de electricidad estática cuando los almendros florecen.

[SLC31] Chuzausen (Attempt to Communication)

https://soisloscerdos.com/releases/slc31/

#electronica #ambient

Categories: Uncategorized

Wings Of An Angel (Cannot Create a Toxin Out of Mortality)

#006

The sounds exist in the night.

Els sons existeixen a la nit.

Los sonidos existen en la noche.

Wings Of An Angel (Cannot Create a Toxin Out of Mortality)

https://wingsofanangel.bandcamp.com/album/cannot-create-a-toxin-out-of-mortality

#minimalism #ambient

Categories: Uncategorized

[EEM027] Ministik (Meridian)

#005

Nostalgia for the time when there were no nanobots on earth, water and sky.

Nostàlgia del temps en el qual no hi havia nanobots a la terra, l’aigua i el cel.

Nostalgia del tiempo en el que no había nanobots en la tierra, el agua y el cielo.

[EEM027] Ministik (Meridian)


http://www.electronemitter.net/releases/ministik-meridian/

#techno

Categories: Uncategorized

[earman181] Robert Carty (Photonic Movements)

#004

Venus is the last remaining light of the night.

Venus és l’última llum que queda de la nit.

Venus es la última luz que queda de la noche.


[earman181] Robert Carty (Photonic Movements)

https://archive.org/details/earman181/

#cosmic_music #old_school_electronica

Categories: Uncategorized

Walt Thisney (Dérive)

#003

The colors should be hidden nearby during the night, to appear so fast at dawn.


Els colors s’han d’amagar aprop durant la nit, per aparèixer tan ràpid a l’alba.


Los colores deben esconderse cerca durante la noche, para aparecer tan rápido al amanecer.


Walt Thisney (Dérive)

https://walthisney.bandcamp.com/album/d-rive

#ambient #piano

Categories: Uncategorized