[Petroglyph135] Metek (Vem Tror Du Att Du Är ?)

[audio http://archive.org/download/petroglyph135METEK-VemTrorDuAttDuAr/01_-_METEK_-_En_Underbar_Dag_i_Solsken_m_fiol.mp3,http://archive.org/download/petroglyph135METEK-VemTrorDuAttDuAr/02_-_METEK_-_Waiting.mp3,http://archive.org/download/petroglyph135METEK-VemTrorDuAttDuAr/03_-_METEK_-_Untitled_Index_18-3.mp3,http://archive.org/download/petroglyph135METEK-VemTrorDuAttDuAr/04_-_METEK_-_Well.mp3,http://archive.org/download/petroglyph135METEK-VemTrorDuAttDuAr/05_-_METEK_-_Glad_och_Forvirrad_Utan_Fokus.mp3%5D

Download.

From:: http://archive.org/details/petroglyph135METEK-VemTrorDuAttDuAr

[eng] Listening to this album is like watching one of those shelves for collectors. Small spaces filled with dolls or cars, also some empty spaces: silences.

[cat] Escoltar aquest àlbum és com mirar una d’aquestes prestatgeries per col · leccionistes. Plena de petits espais amb ninots o cotxes, també alguns espais buits: silencis.

[esp] Escuchar este album es como mirar una de esas estanterias para coleccionistas. Llena de pequeños espacios con muñecos o coches, también algunos espacios vacíos: silencios.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s