Home > ComputerMusicNeix release > [nxVacuity001] for Computer and Pipe Organ (Miquel Parera Jaques)

[nxVacuity001] for Computer and Pipe Organ (Miquel Parera Jaques)

[audio http://archive.org/download/nxVacuity001/nxVacuity001-1.mp3,http://archive.org/download/nxVacuity001/nxVacuity001-2.mp3,http://archive.org/download/nxVacuity001/nxVacuity001-3.mp3,http://archive.org/download/nxVacuity001/nxVacuity001-4.mp3%5D

Download mp3.

Download flac.

Download ogg.

Archive Mirror. / SonicSquirrel Mirror. / Free Music Archive Mirror. / Bandcamp Mirror. / Last.fm Mirror.
nxVacuity001 for Computer and Pipe Organ.
Miquel Parera Jaques.
November, 2012.

Tracklist:

nxVacuity001-1: nxVacuity001-2012-11-12_22_11_41
nxVacuity001-2: nxVacuity001-2012-11-12_22_18_45
nxVacuity001-3: nxVacuity001-2012-11-12_22_29_42
nxVacuity001-4: nxVacuity001-2012-11-12_22_46_25

[eng] Vacuity.

Sometimes, on the 12th of the month I go to church. It is a small hermitage on a mountain who dances with the wind howling at sunset and dance with birdsong at dawn. It was built 800 years ago the men to meet his God, to speak and listen, for hope …

I can not be like them.

I’ve tried, I’ve searched, far as I can, the corners of my psyche. I did it with reason and unreason; I’ve asked myself and I asked the world, trees, people …

But I can not be like them.

I envy them, they still have a loving father even after his death.

I can not be like them and, despite everything, I’ve seen …

It is a mystery that I can not comprehend, as a stimulus below the threshold of perception, like a ultrasonic melody of peace. It’s a secret, do not know what is. But I know that the road leading to it is called transcendence and living in the palace of emptiness. I know it only when you stop being myself, when I die really, I can see it.

Perhaps, in the final analysis, we all see the same thing but interpret it in different ways. So, some on 12th, I go to church and talk to her in the language without words until one day I respond with the music without sound.

Technical Information.

The system is programmed to control a church organ,via MIDI, with a computer. The computer control is a
livecoding improvisation with the SuperCollider programming language. Emphasis on semi-deterministic and algorithmic processes is achieved that once saved improvisation code as a function, can be automatically performed by the computer and the results are significantly different.

For this” release”, in the absence of a church organ, I used the excellent software Aeolus of Fons Adriaensen.

[cat] Vacuïtat.

Alguns dies 12 vaig a l’esglèsia. És una petita ermita sobre una muntanya que udola amb el vent de la tarda i balla el cant dels ocells a l’alba. La van construir fa 800 anys els homes per trobar-se amb el seu Déu, per parlar i escoltar, per tenir esperança …

Jo no puc ser com ells.

Ho he intentat, he escodrinyat, fins on he pogut, els racons de la meva psique. Ho he fet amb la raó i la desraó; m’he preguntat a mi mateix i li he preguntat al món, als arbres, a la gent …

Però jo no puc ser com ells.

Els envejo, ells segueixen tenint un pare amorós fins i tot després d’haver mort.

Jo no puc ser com ells i, malgrat tot, l’he vist …

És un misteri que no puc copsar, com un estímul per sota del llindar de la percepció, com una melodia ultrasònica de pau. És un secret, no sé què és. Però sé que el camí que porta cap a ella es diu transcendència i que viu al palau de la vacuïtat. Sé que només quan deixi de ser jo mateix, quan mori de veritat, podré veure-la.

Potser, al cap i a la fi, tots vegem el mateix però l’interpretem de diferents formes. Així que, alguns dies 12, vaig a l’esglèsia i parlo amb ella en el llenguatge sense paraules fins que un dia em respongui amb la música sense so.

Informació tècnica.

El sistema està programat perquè un ordinador controli, via MIDI, un òrgan d’església. El control computacional consisteix en una
improvisació livecoding amb el llenguatge de programació SuperCollider. Posant especial èmfasi en processos semideterministes i algorítmics s’aconsegueix que, un cop guardat el codi de la improvisació com una funció, pugui ser interpretat automàticament per l’ordinador i els resultats siguin significativament diferents.

En el cas d’aquest” release”, en no disposar d’un òrgan d’església, he utilitzat el magnífic programari Aeolus, de Fons Adriaensen.

[esp] Vacuidad.

Algunos días 12 acudo a la iglesia. Es una pequeña ermita sobre una montaña que aúlla con el viento por la tarde y baila el canto de los pájaros al amanecer. La construyeron hace 800 años los hombres para encontrarse con su Dios; para hablarle y escucharle, para tener esperanza…

Yo no puedo ser como ellos.

Lo he intentado, he escudriñado, hasta donde he podido, los rincones de mi psique. Lo he hecho con la razón y la sinrazón; me he preguntado a mí mismo y le he preguntado al mundo, a los árboles, a la gente…

Pero yo no puedo ser como ellos.

Los envidio, ellos siguen teniendo un padre amoroso incluso después de haber muerto.

Yo no puedo ser como ellos y, a pesar de todo, la he visto…

Es un misterio que no puedo aprehender, como un estímulo por debajo del umbral de la percepción, como una melodía ultrasónica de paz. Es un secreto, no sé qué es. Pero sé que el camino que lleva hacia ella se llama trascendencia y que vive en el palacio de la vacuidad. Sé que sólo cuando deje de ser yo mismo, cuando muera de verdad, podré verla.

Puede que, al fin y al cabo, todos veamos lo mismo pero lo interpretemos de diferentes formas. Así que, algunos días 12, voy a la iglesia y hablo con ella en el lenguaje sin palabras hasta que un día me responda con la música sin sonido.

Información técnica.

El sistema está programado para que una computadora controle, vía MIDI, un órgano de iglesia. El control computacional consiste en una
improvisación livecoding con el lenguaje de programación SuperCollider. Poniendo especial énfasis en procesos semideterministas y algorítmicos se logra que, una vez guardado el código de la improvisación como una función, pueda ser interpretado automáticamente por la computadora y los resultados sean significativamente diferentes.

En el caso de este ”release”, al no disponer de un órgano de iglesia, he utilizado el magnífico software Aeolus, de Fons Adriaensen.

License: CC-BY-NC-SA
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

More Info:

SuperCollider: http://supercollider.sourceforge.net/
Aeolus: http://users.skynet.be/solaris/linuxaudio/aeolus.html
LiveCoding: http://toplap.org/

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. 2013/01/02 at 9:38 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: